Konferencja informacyjna dotycząca Sektorowego Programu INNOMOTO

Szanowni Państwo,
5 września br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło Sektorowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych INNOMOTO w ramach Działania 1.2 „Sektorowy program B+R”. Wnioski o dofinansowywanie projektów będzie można składać od 5 października do 21 listopada br.

Zakres tematyczny programu został zdefiniowany w sposób uwzględniający potrzeby wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących w sektorze motoryzacyjnym i obejmuje obszary:
1.    Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu.
2.    Innowacyjne pojazdy i napędy.
3.    Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

W związku z powyższym Polska Izba Motoryzacji zaprasza serdecznie do udziału w bezpłatnej konferencji informacyjnej na temat Programu Sektorowego INNOMOTO, która odbędzie się 5 października br. w CRS Scout w Częstochowie o godzinie 10:00. Podczas spotkania eksperci omówią szczegółowo założenia programu oraz odpowiedzą na wszystkie pytania z nim związane.

Tematy poruszane podczas konferencji
•    Założenia Programu INNOMOTO
•    Wymogi formalne
•    Najczęściej popełniane błędy w składanych wnioskach
•    Różnice w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych
•    Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
•    Sposób finansowania

Moderator konferencji – Luk Palmen Silesia Automotive

Zaproszeni Eksperci
Przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Komitetu Sterującego Programu INNOMOTO, Ministerstwa Rozwoju, uczelni technicznych, CRIDO Taxand, BZW BK, Silesia Automotive.

Więcej informacji o Programie Sektorowym INNOMOTO znajdziecie Państwo na stronie www.innomoto.com.pl

Serdecznie zapraszamy

Data: 05.10.2016
Godzina: 10: 00
Miejsce: CRS Scout Częstochowa, ul. Drogowców 12

Agenda spotkania INNOMOTO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zakres tematyczny Programu Sektorowego INNOMOTO

AGENDA BADAWCZA PROGRAMU SEKTOROWEGO INNOMOTO