AGENDA BADAWCZA PROGRAMU SEKTOROWEGO INNOMOTO

Szanowni Państwo,
Poniżej przekazujemy Państwu Agendę Badawczą Programu Sektorowego INNOMOTO zatwierdzoną przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Macieja Chorowskiego w dniu 26 sierpnia 2016 roku.

AGENDA BADAWCZA PROGRAMU SEKTOROWEGO INNOMOTO