NCBiR: Electric Mobility Europe – otwarcie naboru wniosków

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 2 listopada 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu Electric Mobility Europe. Konkurs skupia się na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia z zakresu elektromobilności i pojazdów elektrycznych.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:
Electric Mobility Europe Call 2016

Temat konkursu:
Elektromobilność i pojazdy elektryczne

Zakres konkursu:
1. System integration (transport, urban and sub-urban areas)
2. Integration of urban freight and city logistics in e-mobility
3. Smart Mobility concepts and ICT applications
4. Public Transport
5. Consumer behaviour and societal trends

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
Austria,
Białoruś,
Dania,
Finlandia,
Hiszpania,
Holandia,
Izrael,
Katalonia (region w Hiszpanii),
Niemcy,
Piemont (region we Włoszech),
Polska,
Szwecja,
Turcja,
Węgry.

Data otwarcia naboru wniosków:
2 listopada 2016 r.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:
6 lutego 2017 r.

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:
maj/czerwiec 2017 r.

Nabór wniosków:
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://cmt-electricmobilityeurope.eu

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
październik – grudzień 2017 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 000 €.

Kurs euro:
4,3255 zł

Status prawny konkursu:
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.

Informacji w sprawie konkursu udzielają

Kontakt ze strony NCBR:
Jakub Murawski
tel.: +48 39 07 171
tel. kom.: +48 519 683 989
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: jakub.murawski@ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami

Kontakt w sprawach finansowych:
Natalia Dębecka
e-mail: natalia.debecka@ncbr.gov.pl
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy

Sekretariat konkursu:
TÜV Rheinland Consulting GmbH (Niemcy):
Márcia Giacomini
Stefan Kuschel
David Doerr
e-mail: callsecretariat@electricmobilityeurope.eu

Strona internetowa programu:
https://www.electricmobilityeurope.eu/

Materiały do pobrania:

Guide for Applicants;
Informacja dla wnioskodawców;
wzór_wniosku_krajowego
Przewodnik kosztów kwalifikowanych.