INNOMOTO (konkurs nr 6/1.2/2016/POIR) – zamknięcie naboru wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 20 stycznia br. o godz. 16.00 zakończył się nabór wniosków w I konkursie INNOMOTO realizowanym w ramach Działania 1.2 POIR „Sektorowe programy B+R”.

W trakcie naboru wpłynęło 86 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 413 373 591,46 zł, przy całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych 673 770 040,65 zł.

W chwili obecnej dokonywana jest ocena formalna złożonych wniosków. Zgodnie z regulaminem konkursu, cały proces oceny powinien zostać zakończony w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia naboru wniosków.