PIM: podsumowanie I edycji INNOMOTO i plany związane z kolejną

28 lutego br. w Hotelu Villa Verde w Zawierciu odbyła się konferencja dotycząca II edycji Programu Sektorowego INNOMOTO.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Polską Izbę Motoryzacji i miało na celu przybliżenie zasad obowiązujących przy konkursie. Spotkanie było ściśle związane z nadchodzącym terminem ogłoszenia w dniu 12 marca 2018, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, II edycji Sektorowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych INNOMOTO.

Podczas zawierciańskiego spotkania, które poprowadził Luk Palmen, Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM, eksperci szczegółowo omówili założenia programu. Z prezentacjami wystąpili:

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek – Przewodniczący Komitetu Sterującego INNOMOTO, który przedstawił obszary badawczo-rozwojowe w kontekście trendów w motoryzacji z uwzględnieniem obszarów wytypowanych w programie INNOMOTO. Następnie wraz z Mateuszem Skutnikiem, Starszym Specjalistą w Sekcji Programów Sektorowych NCBR podsumowali I edycję konkursu oraz przedstawili założenia edycji drugiej.

Najdłuższe wystąpienie, w ramach sesji warsztatowej podczas którego wyjaśniono liczne aspekty związane z programem INNOMOTO, w tym udzielono szeregu odpowiedzi na pytania padające z sali miał duet z firmy Crido Taxand – Piotr Gadzinowski, Senior Menedżer oraz Błażej Czajkowski, Menedżer. Podczas prezentacji obaj prelegenci skupili się na aspektach przy kształtowaniu projektu, czyli: zakresie projektu, kryteriach oceny, kosztach kwalifikowanych, współpracy z jednostkami naukowymi oraz własności intelektualnej.

Z kolei Dariusz Kucharczyk, Menedżer Rozwoju Produktów w BZ WBK przedstawił zasady współfinansowania projektów – zabezpieczenie finansowe, gwarancje, etc.

Tematy poruszane podczas konferencji to:

  • Obszary badawczo-rozwojowe w kontekście trendów w motoryzacji z uwzględnieniem obszarów wytypowanych w programie INNOMOTO.
  • Podsumowanie I konkursu Programu Sektorowego.
  • Założenia II konkursu Programu Sektorowego.
  • INNOMOTO – na co zwrócić uwagę przy kształtowaniu projektu – analiza kryteriów oceny oraz kosztów kwalifikowanych.
  • Własność intelektualna, jako źródło wiedzy przy budowaniu strategii rozwoju.
  • Co poza INNOMOTO? Komplementarne źródła wsparcia.
  • Współfinansowanie projektów (zabezpieczenie finansowe, gwarancje).

Wśród obecnych na sali dominowali przedstawiciele instytutów badawczych, uczelni wyższych oraz firm z sektora przemysłu motoryzacyjnego, zainteresowanych udziałem II edycją INNOMOTO.

Olbrzymie zainteresowanie I edycją

Pierwsza edycja programu, do której zgłosiło się początkowo dwukrotnie więcej firm, niż finalnie zostało dopuszczonych do udziału, opiewała na kwotę ponad 250 mln. Adresatami byli przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorców a finansowanie prac dotyczyło badań przemysłowych i prac rozwojowych. Minimalna wartość projektu wynosiła 1 mln zł a maksymalna 20 mln zł. Optymalny okres realizacji wynosi 3 lata.

Udział w przyznanym dofinansowaniu kształtował się następująco:

41,38% – przedsiębiorstwa inne niż MŚP (duże); 31,03% – mikro przedsiębiorstwa; 13,79% – małe przedsiębiorstwa; 13,79% – średnie przedsiębiorstwa. Liczba projektów rekomendowanych do dofinansowania wyniosła finalnie 47. 86% projektów (43) realizowanych jest przez pojedyncze przedsiębiorstwa. Natomiast średnia wartość ogólna projektów to 8 633 956,14 zł

II edycja INNOMOTO

Ogłoszenie konkursu nastąpi 12 marca a nabór wniosków w terminie od 11 maja do 10 lipca. Kwota przeznaczona na II edycję wynosi 300 mln zł. II konkurs dedykowany jest tylko regionom słabiej rozwiniętym, tj. innym niż woj. mazowieckie. Są jednak pewne wyłączania, związane chociażby z miejscem realizacji przedsięwzięcia badawczo – rozwojowego. Jednak szczegółowe informacje będzie można uzyskać w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) lub w Polskiej Izbie Motoryzacji.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące Programu, proszę  kierować je na maila:  innomoto@pim.org.pl  Natomiast więcej informacji jest na stronie: www.innomoto.com.pl

 

PREZENTACJE

INNOMOTO – Podsumowanie I Konkursu – NCBR
„Innomoto” w praktyce – CRIDO TAXAND
Ochrona własności przemysłowej w branży motoryzacyjnej – CRIDO TAXAND
Bank Partnerem w finansowaniu projektów unijnych BZWBK
Programy_Unijne_broszura_BZWBK