Konkurs 2/1.2/2018 INNOMOTO – uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

Uprzejmie informujemy, że link do sytemu informatycznego IP w ramach konkursu 2/1.2/2018 jest aktywny (https://lsi.ncbr.gov.pl). Jednocześnie przypominamy, że wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP, w okresie od 11 maja do 10 lipca 2018 r. (do godz. 16.00). Szczegółowe zasady składania wniosku w systemie informatycznym IP zostały określone w Instrukcji.