Wydłużenie naboru w konkursie dla programu sektorowego INNOMOTO

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu naboru w ramach konkursu dla programu sektorowego INNOMOTO w działaniu 1.2 Programy sektorowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zgodnie z aktualną wersją Regulaminu Konkursu nowy termin zakończenia naboru został ustalony na 10 sierpnia 2018 r. (do godziny 16:00). Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian. W związku ze zmianą zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą, wprowadzono stosowne korekty do: