INNOMOTO (konkurs nr 2/1.2/2018/POIR) – zamknięcie naboru wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 10 sierpnia br. o godz. 16.00 zakończył się nabór wniosków w II konkursie INNOMOTO realizowanym w ramach Działania 1.2 POIR „Sektorowe programy B+R”.

W trakcie naboru wpłynęło 46 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 347 196 152,66 zł, przy całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych 620 241 070,82 zł.

W chwili obecnej trwa weryfikacja spełniania warunków formalnych złożonych wniosków. Zgodnie z regulaminem konkursu, cały proces oceny powinien zostać zakończony w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Źródło: NCBR