Informacja o planowanym terminie zakończenia oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 2/1.2/2018 INNOMOTO

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że czas oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 2/1.2/2018 INNOMOTO został wydłużony najpóźniej do 21 grudnia 2018 r.