Wiceprezes Izby Janusz Kobus o Innomoto

kobusCelem ogłoszonego 5 września 2016r.  Sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych INNOMOTO, jest wsparcie rozwoju innowacji w branży motoryzacyjnej. Polska, jako kluczowy eksporter wyrobów przemysłu motoryzacyjnego na równi z działalnością produkcyjną powinna być inicjatorem rozwiązań z zakresu B+R (badania i rozwój) i skutecznie je wdrażać.

– Sektor motoryzacyjny jest numerem jeden w zakresie badań i rozwoju (B&R) w Unii Europejskiej.  UE przeznacza 44,7 mld EURO na badania i rozwój, co stanowi 26% wszystkich wydatków na B&R w UE. Zaraz za motoryzacją numerem dwa jest farmacja i biotechnologie z osiemnastoprocentowym udziałem. W roku ubiegłym (2015) zarejestrowano 5996 patentów w sektorze motoryzacyjnym na świecie. Dominują tutaj Niemcy z 2058 patentami wyprzedzając Japonię z 1291 patentami i USA z 657 patentami. Na chwilę obecną trudno znaleźć Polskę w statystykach dotyczących badania i rozwoju, co dziwi i niepokoi zarazem z racji dużej ilości firm z sektora dostawców części i komponentów (ponad 900 firm) – mówi Janusz Kobus, Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji.

W Polsce znajduje się kilka zakładów produkujących samochody, m.in. Fiat Auto Poland, General Motors oraz Volkswagen, ale to nie one, lecz części samochodowe stanowią obecnie o sile polskiego sektora samochodowego. Kilkaset fabryk dostawców i poddostawców branży motoryzacyjnej zlokalizowanych na terenie Polski w ubiegłym roku przyczyniło się do rekordowego eksportu części i akcesoriów samochodowych, którego wartość w 2015 roku wyniosła blisko 9 mld euro (+13% r/r). Wartość całego eksportu wyniosła ponad 20 mld euro.

– Dlatego uruchomienie programu INNOMOTO wzmocni z pewnością rolę i znaczenie polskich firm w globalnym sektorze produkcji samochodów, tym bardziej że już teraz znaczenie mają nowe technologie, materiały, etc. Jeżeli chcemy nadal być brani pod uwagę w kooperacji z tzw. firmami OEM to musimy zaistnieć w obszarze badań i rozwoju, czyli tzw. innowacji – wyjaśnia Janusz Kobus, Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji.