ANKIETA INFORMACYJNA

1. Czy Państwa Firma posiada wyodrębnione w strukturach firmy działy lub komórki badawczo-rozwojowe?

2. Czy wyodrębniają Państwo wydatki na projekty badawczo-rozwojowe w swojej bieżącej działalności? (tj. czy składają Państwo formularz PNT-01?)

3. Czy współpracują Państwo z jednostką naukową?

Jeśli tak, to prosimy wskazać, w jakim zakresie:

4. Czy uważacie Państwo, że warunki programu INNOMOTO zachęcają do utworzenia wyodrębnionych komórek B+R w Państwa firmie i prowadzenie stałej działalności B+R?


Jeśli nie, to dlaczego

5. Czy obecnie w Państwa firmie planowane są projekty innowacyjne, mające na celu opracowanie nowych technologii produkcji lub nowych produktów i materiałów dla motoryzacji lub ich istotne udoskonalenie, które spełnia kryteria innowacyjności?


Jeśli tak, to w jakim przedziale czasowym

6. Czy Państwa firma planuje nawiązanie współpracy z zewnętrznym podmiotem w celu sporządzania wniosku/ów o dofinansowanie m.in. w ramach programu INNOMOTO lub w innych programach?

7. Czy uważacie Państwo, że warunki programu sektorowego INNOMOTO zachęcają do uczestnictwa w nim?


Jeśli nie, proszę wymienić podstawowe przeszkody

Imię i Nazwisko

Firma

Adres email

Telefon kontaktowy

Aby wysłać podaj wynik dodawania